logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: jp-oliver
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-09-06 22:37
That's the thing about hearts. They don't get put back together, not really .They get patched. But the damage is still there.
Like Reblog Comment
quote 2018-01-19 11:04
Skomponował uroczy bukiecik z irysów, przebiśniegów, kwiatów truskawki i czerwonych tulipanów, każdy z nich starannie wybrany, by powiedzieć coś, co trudno mu było wyrazić.
Like Reblog Comment
quote 2017-06-14 15:35
There were a thousand, and again a thousand, unforgettable days.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2016-12-12 21:03
Mab, die Königin von Luft und Dunkelheit und amtierende Monarchin des Winterhofs der Sidhe, hatte eigene Vorstellungen von Physiotherapie.
Like Reblog Comment
quote 2016-10-29 10:43
Nadejdzie dzień, kiedy ludzie przestaną się nawzajem oszukiwać. I w tenże dzień przekonamy się, do czego naprawdę jest zdolny rodzaj ludzki.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?