logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: keeley
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2018-05-30 08:10
Book Blitz - Dating Rules

Dating Rules
Keeley Holmes
Publication date: May 29th 2018
Genres: Adult, Comedy, Romance

Losing control is not an option for Izzy Shaw, something past experience has taught her. When you’re not in control, bad things happen. So when Parker Cole comes bustling into her life with his carefree manner, no full time job and his terrible Hawaiian shirts, she knows she should stay away.

For Parker, seeing Izzy at Penelope’s wedding stirred something in him. Izzy intrigues him. She’s attracted to him but she holds back and she doesn’t realise he sees this as a challenge. Usually when he wants something, he goes for it.

 

For Izzy, being attracted to a man and allowing herself to act upon it is defined by her rules. She lives by her rules, they protect her…
Parker is a rule breaker.

Over the course of 10 dates Parker has to persuade Izzy that he’s worth the risk, he has to persuade her that sometimes life doesn’t have to be all about rules, sometimes you have to walk on the edge to really appreciate living…

He will prove this to her, one date at a time.

Goodreads / Amazon / Kobo

 

Author Bio:

 

I've loved reading and writing since before I can remember. It's always been a passion of mine to write for people and for them to enjoy my work.

I'm currently writing my way through an adult series and thinking about what I can do for the Young Adult/New Adult scene. There's always ideas floating around in my head.

When I'm not writing I'm reading or watching films and enjoying time with my boyfriend, little dog and family.

 

Website / Goodreads / Facebook / Twitter

 

GIVEAWAY!
a Rafflecopter giveaway

 


XBTBanner1

 

 

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2016-06-11 16:27
from FictionZeal.com re: Destiny's Pawn by D.A. Keeley
Destiny's Pawn (A Peyton Cote Novel) - D A Keeley

Peyton Cote is a Border Patrol Agent in northern Maine’s Aroostook County.  Her duty is to prevent anyone from crossing the border illegally.  As the story begins, she finds a lone thirteen-year-old Ukrainian boy seeking political asylum.  It was apparent to her he’d been in the elements for some time.  His name is Aleksei Vann.  His family’s home had been bombed by pro-Russian separatists.  His mother was wounded and his father, Dariya, sent him here by various means to live with his Aunt Bohana who lives in Maine.

 

Bohana Donovan has a family of her own and a son, Michael, who’d recently received an acceptance letter from the University of Maine.  He has a great appreciation for art.  He tells his friend, “That’s why I love it—it’s created for the benefit of humanity.  No one owns it.  No one has the right to do so.”  Michael knows a little something about the Boston Gardner Museum art heist from a quarter of a century before … something he stumbled upon …something he shouldn’t know.

 

Although purely fictional, the novel does reference back to an actual twenty-five-year-old art heist from Boston’s Gardner Museum.  As a side note and for you treasure hunters out there, The Museum offers a $5 million reward for any information leading to the recovery of these works.  Peyton Cote is a strong female protagonist.  She’s a single mom trying to balance work and home life.  She can be tough when she needs to be, but she’s also not afraid to show her compassionate side.  The novel has an international twist and an explosive end that I just didn’t see coming.  It is third in a series, but can be comfortably read as a stand-alone.  Rating: 4 out of 5.

Like Reblog Comment
text 2015-08-15 03:37
The Keeley Consulting Group Tips voor het maken van nieuw beleid

 The Keeley Consulting Group onlangs uitgevoerde bepaalde beoordelingen over beleidsontwikkeling. Het blijkt dat een organisatie nodig heeft om te bouwen van een duidelijk omschreven en zorgvuldig geschreven beleid met het oog op een gezellig, bemoedigend, georganiseerde, veilige en onbevooroordeelde werkplek.

 

In feite, veel van ons niet graag een inconsistente en inconsistent toegepast beleid. Zij resulteren vaak in meer problemen op de top van degene die ze waren bedoeld om op te lossen. Echter zijn beleid een essentieel onderdeel van elke organisatie. Ze definiëren de nodige richtsnoeren voor bedrijven functioneert en invloed uitoefenen op het gedrag van particulieren om een specifieke uitkomst.

 

Kunt u overwegen de volgende tips gegeven door The Keeley Consulting Group over het nieuwe beleid voor uw organisatie te ontwikkelen.

 

Ten eerste, ervoor zorgen dat er een beleid over het beleid is. We weten dat het klinkt een beetje overbodig, maar het is nodig om te werken in een vooraf gedefinieerde en besloten kader, zelfs als het gaat om beleidsvorming. Waarschijnlijk is de eerste en belangrijkste stap in het rijpen beleid om een eenvoudige beleid op beleid dat van de organisatie proces verduidelijkt voor het maken van nieuw beleid te maken. Dit beleid moet bestaan uit advies over wat situaties de noodzaak voor een nieuw beleid, het formaat dat nieuwe beleid moeten gebruiken, evenals het proces dat gevolgd worden voor een nieuw beleid vormen moet moet worden goedgekeurd. Er is een hoge kans dat u hebben zult een grote inconsistentie in de resultaten en inconsistentie in de oprichting als u niet een proces en een kader rond beleidsvorming hoeft. Dit kan ook resulteren in slechte of moeilijke handhaving.

 

Ten tweede, identificeren overlappingen met bestaande beleid. U moet grondig controleren als het beleid dat u van plan bent om te maken al bestaat of het delen van het bestaat in het overige beleid voordat u een nieuw beleid maakt. Als dat het geval is, kunt u overwegen herziening van bestaande beleidsmaatregelen in plaats van een nieuwe thuisgroep te maken.

 

Ten derde, maak het beleid niet in een vacuüm. The Keeley Consulting Group suggereert dat beleid moeten worden ontwikkeld met input uit die zal worden beïnvloed door hen eerder dan zitten achter uw bureau en een make-beleid dat u voelde nodig waren en die werden ontwikkeld geheel op uw eigen. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden worden gehoord om de mogelijkheid voor de gevolgen van het ongeluk, alhoewel het definitieve beleid uiteindelijk niet met alle adviezen overeen kan. Beleid moeten zeker zijn afgerond en toegevoegde adviezen kunnen helpen eventuele leemten die zich kunnen voordoen.

Ten vierde, een stap terug en nadenken over de noodzaak. Houd er rekening mee dat u beleidsregels maken moet wanneer er een duidelijke noodzaak en een duidelijk probleem op te lossen, niet alleen omdat iemand deed iets u niet graag. Volgens de beoordeling Keeley Consulting Group, sommige polissen werden ingevoerd uit ondanks en als wraak, en dit soort activiteit zou niet gebeuren in een verstandige organisatie. Het zal niet ook gebeuren in een bedrijf dat een strikt beleid op beleid heeft, zoals het beleid vaak door meerdere niveaus voor goedkeuring gaat.

 

Ten vijfde, maken gebruik van de juiste woorden, dus er geen misverstanden bestaan zullen. Zorg ervoor dat u eenvoudig en specifieke terminologie gebruikt omdat beleid gemakkelijk te begrijpen moeten om effectief te zijn. We hieronder vindt u enkele belangrijke tips:

 

-Gebruik de woorden “moeten” of “will” in plaats van moet”” in de hoofdtekst van het beleid. Als er iets is optioneel, gebruik het woord “moet” maar niet wanneer het is een vereiste.

 

-Gebruik een afdeling, kantoor, eenheid, of functie in plaats van iemands naam.

 

-Contact e-mails moeten met een algemene afdeling adres of een webpagina waarmee aanvullende contactgegevens. Kunt u voorkomen dat een iemands e-mail adres gebruiken om te voorkomen dat het beleid van updates nodig wanneer personele veranderingen gebeuren.

 

-Niet onderstrepen subkoppen of woorden die moeten worden benadrukt in een zin. In plaats daarvan stel onderverdelingen in vet of cursief als een woord moet worden benadrukt. Als het beleid is gepost online, zou kunnen onderstreepte woorden worden verward met hyperlinks.

 

 Ten zesde, omvatten een proces uitzonderingen mogelijk. In de meeste gevallen is er een uitzondering voor elke regel. Het is veel gemakkelijker om te bepalen hoe een proces van uitzonderingen is te bedienen van tevoren voordat het beleid wordt geïmplementeerd. Wees u ervan bewust dat uitzonderingen moeten worden toegekend in een rechtvaardige en redelijke wijze. Het hele beleid kan vraagtekens worden geplaatst als u slordig met de uitzonderingen-proces.

 

 Zevende, kunnen sommige grijstinten. The Keeley Consulting Group is van mening dat sommige polissen moeten vertrekken een beetje dubbelzinnigheid voor mensen om te besluiten maken. Het is oke als uw beleid een beetje grijs laat zodat een individu kan een on-the-fly beslissing maken.

 

Achtste, definiëren beleid onderhoud verantwoordelijkheid. Meeste beleid vereist regelmatig om ervoor te zorgen hun voortdurende toepasbaarheid. Zorg ervoor dat u altijd het Bureau dat verantwoordelijk is voor het beleid omdat iemand nodig heeft om ter verduidelijking informatie verstrekken wanneer vragen zijn gesteld over het beleid te kunnen herkennen. Individuen niet identificeren aangezien ze komen en gaan.

 

 Tot slot, instellen van een beleid bibliotheek met versiebeheer. Tegenwoordig, zijn er verscheidene hulpmiddelen die u toelaten om het opslaan van verschillende versies van documenten. Alle werknemers moeten zitten kundig voor toegang tot alle passende beleidsmaatregelen de allertijden. Versiebeheer kan ook helpen individuen om de geschiedenis van het beleid om bij te houden wat veranderd door de jaren heen te zien.

 

 Hebt u verdere vraag over dit onderwerp, bezoek deze link voor aanvullende informatie aangeleverd door The Keeley Consulting Group.

 

Like Reblog Comment
text 2015-08-15 03:21
Tips on Oppretter nye policyer by The Keeley Consulting Group

Keeley Consulting Group nylig gjennomført noen vurderinger om politikkutvikling. Det viser seg at en organisasjon skal konstruere en klart definert og nøye skrevet politikk for å sikre en hyggelig, oppmuntrende, organisert, trygg og upartiske arbeidsplass.

 

I utgangspunktet, mange av oss liker ikke en inkonsekvent og inkonsekvent brukt politikk. De føre ofte til mer problemer oppå ble utformet for å løse. Men er politikk en viktig del av enhver organisasjon. De definerer nødvendig retningslinjene for selskaper å drive skikkelig og påvirke oppførselen til individer til et bestemt resultat.

 

Vurder følgende tips gitt av Keeley Consulting Group på hvordan å utvikle ny politikk for organisasjonen.

 

Først, se til at det finnes en policy om politikk. Vi vet at det høres litt overflødig, men det er nødvendig å arbeide i et forhåndsdefinert og besluttet rammeverk selv om det gjelder politikk. Sannsynligvis er det første og viktigste trinnet i modning politikk å gjøre en enkel policy på policyer som klargjør organisasjonens prosessen for å opprette nye policyer. Denne policyen bør bestå av veiledning om hva situasjoner utgjør behovet for en ny politikk, formatet som nye retningslinjer bør bruke, samt prosessen som må følges for en ny policy godkjennes. Det er en stor mulighet at du har en stor inkonsekvens i resultatene og inkonsekvens i etableringen hvis du ikke har en prosess og ramme rundt politikkutforming. Dette kan også resultere i dårlig eller vanskelig håndheving.

 

Andre identifisere eventuelle overlapp med eksisterende policyer. Du må sjekke grundig hvis policyen du planlegger å opprette allerede finnes, eller det deler av den finnes i andre retningslinjer før du oppretter en ny policy. Hvis det er tilfelle, kan du vurdere å endre eksisterende policyer i stedet for å opprette en ny.

 

Tredje ikke Opprett policyen i et vakuum. Keeley Consulting Group antyder at politikk bør utvikles med innspill fra de som påvirkes av dem heller enn sitter bak pulten og gjøre politikken som du følte var nødvendig og som ble utviklet helt på egenhånd. Det er viktig at alle interessenter bli hørt for å redusere muligheten for utilsiktede konsekvenser, selv om den endelige politikken til slutt ikke gjenspeiler alle meninger. Retningslinjer må absolutt være fullført og ekstra meninger kan bidra til å lukke hull som kan eksistere.

 

Fjerde gå tilbake og tenke på behovet. Husk at du bør opprette policyer når det er et klart behov og en løs problemet for å løse, ikke bare fordi noen gjorde noe du ikke liker. Ifølge Keeley Consulting Group gjennomgang, enkelte policyer ble satt på plass av trass og hevn, og denne typen aktivitet skje ikke i en fornuftig organisasjon. Det vil også skje i et firma som har en streng politikk på politikk, som policyen vil ofte gå gjennom flere nivåer for godkjenning.

 

Femte, gjøre bruk av de riktige ordene så det blir ingen misforståelser. Sørg for at du vil bruke enkel og bestemt terminologi fordi politikk bør lett forstås å være effektive. Vi angitt nedenfor noen viktige tips:

 

-Bruke ordene “må” eller “vil” i stedet for bør”” i kroppen av policyen. Hvis noe er valgfritt, bruke ordet “bør”, men ikke når det er et krav.

 

-Bruk en avdeling, office, enhet, eller jobbtittel stedet navnet på en person.

 

-Kontakt e-post må være en generell avdeling-adresse eller en web-side som gir ytterligere kontaktinformasjon. Vennligst unngå bruk av en individuell e-postadresse for å unngå policyen fra trenger oppdateringer når personellendringer skjer.

 

-Ikke understreke deloverskrifter eller ord som skal være understreket i en setning. Sett i stedet deloverskrifter fet eller kursiv hvis et ord har understrekes. Hvis policyen posteres online, kan understrekede ord forveksles med hyperkoblinger.

 

Sjette ta et unntak prosess når det er mulig. I de fleste tilfeller er det et unntak for hver regel. Det er mye lettere å identifisere hvordan et unntak prosessen er å operere på forhånd før policyen er implementert. Vær oppmerksom på at unntak må gis på en måte som er rettferdig og rimelig. Hele politikken kan kalles inn spørsmålet hvis du var uforsiktig med unntak prosessen.

 

Syvende, la noen gråtoner. Keeley Consulting Group mener at noen retningslinjer å forlate litt uskarpt å lage avgjørelser. Det er greit hvis politikk forlater litt grå slik at en person kan gjøre en on-the-fly beslutning.

 

Åttende, definere politikk vedlikehold ansvar. De fleste retningslinjer krever regelmessig gjennomgang å sikre deres fortsatte anvendelighet. Sørg for at du alltid identifisere kontoret som er ansvarlig for policyen fordi noen trenger å kunne gi oppklarende informasjon når spørsmål reist om policyen. Identifiser ikke enkeltpersoner siden de kommer og går.

 

Til slutt, konfigurere policyen bibliotek med versjonskontroll. I dag finnes det flere verktøy som lar deg lagre forskjellige versjoner av dokumenter. Alle ansatte som skal tilgang alle aktuelle policyer hele tiden. Versjonskontroll kan også hjelpe enkeltpersoner å se historien av policyen til å spore hva som er endret gjennom årene.

 

Hvis du har ytterligere spørsmål om denne saken, vennligst besøk denne linken for tilleggsinformasjon av Keeley Consulting Group.

Like Reblog Comment
text 2015-08-13 01:48
The Keeley Consulting Group Tips voor het maken van nieuw beleid

The Keeley Consulting Group onlangs uitgevoerde bepaalde beoordelingen over beleidsontwikkeling. Het blijkt dat een organisatie nodig heeft om te bouwen van een duidelijk omschreven en zorgvuldig geschreven beleid met het oog op een gezellig, bemoedigend, georganiseerde, veilige en onbevooroordeelde werkplek.

 

In feite, veel van ons niet graag een inconsistente en inconsistent toegepast beleid. Zij resulteren vaak in meer problemen op de top van degene die ze waren bedoeld om op te lossen. Echter zijn beleid een essentieel onderdeel van elke organisatie. Ze definiëren de nodige richtsnoeren voor bedrijven functioneert en invloed uitoefenen op het gedrag van particulieren om een specifieke uitkomst.

 

Kunt u overwegen de volgende tips gegeven door The Keeley Consulting Group over het nieuwe beleid voor uw organisatie te ontwikkelen.

 

Ten eerste, ervoor zorgen dat er een beleid over het beleid is. We weten dat het klinkt een beetje overbodig, maar het is nodig om te werken in een vooraf gedefinieerde en besloten kader, zelfs als het gaat om beleidsvorming. Waarschijnlijk is de eerste en belangrijkste stap in het rijpen beleid om een eenvoudige beleid op beleid dat van de organisatie proces verduidelijkt voor het maken van nieuw beleid te maken. Dit beleid moet bestaan uit advies over wat situaties de noodzaak voor een nieuw beleid, het formaat dat nieuwe beleid moeten gebruiken, evenals het proces dat gevolgd worden voor een nieuw beleid vormen moet moet worden goedgekeurd. Er is een hoge kans dat u hebben zult een grote inconsistentie in de resultaten en inconsistentie in de oprichting als u niet een proces en een kader rond beleidsvorming hoeft. Dit kan ook resulteren in slechte of moeilijke handhaving.

 

Ten tweede, identificeren overlappingen met bestaande beleid. U moet grondig controleren als het beleid dat u van plan bent om te maken al bestaat of het delen van het bestaat in het overige beleid voordat u een nieuw beleid maakt. Als dat het geval is, kunt u overwegen herziening van bestaande beleidsmaatregelen in plaats van een nieuwe thuisgroep te maken.

 

Ten derde, maak het beleid niet in een vacuüm. The Keeley Consulting Group suggereert dat beleid moeten worden ontwikkeld met input uit die zal worden beïnvloed door hen eerder dan zitten achter uw bureau en een make-beleid dat u voelde nodig waren en die werden ontwikkeld geheel op uw eigen. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden worden gehoord om de mogelijkheid voor de gevolgen van het ongeluk, alhoewel het definitieve beleid uiteindelijk niet met alle adviezen overeen kan. Beleid moeten zeker zijn afgerond en toegevoegde adviezen kunnen helpen eventuele leemten die zich kunnen voordoen.

 

Ten vierde, een stap terug en nadenken over de noodzaak. Houd er rekening mee dat u beleidsregels maken moet wanneer er een duidelijke noodzaak en een duidelijk probleem op te lossen, niet alleen omdat iemand deed iets u niet graag. Volgens de beoordeling Keeley Consulting Group, sommige polissen werden ingevoerd uit ondanks en als wraak, en dit soort activiteit zou niet gebeuren in een verstandige organisatie. Het zal niet ook gebeuren in een bedrijf dat een strikt beleid op beleid heeft, zoals het beleid vaak door meerdere niveaus voor goedkeuring gaat.

 

Ten vijfde, maken gebruik van de juiste woorden, dus er geen misverstanden bestaan zullen. Zorg ervoor dat u eenvoudig en specifieke terminologie gebruikt omdat beleid gemakkelijk te begrijpen moeten om effectief te zijn. We hieronder vindt u enkele belangrijke tips:

 

-Gebruik de woorden "moeten" of "will" in plaats van moet"" in de hoofdtekst van het beleid. Als er iets is optioneel, gebruik het woord "moet" maar niet wanneer het is een vereiste.

 

-Gebruik een afdeling, kantoor, eenheid, of functie in plaats van iemands naam.

 

-Contact e-mails moeten met een algemene afdeling adres of een webpagina waarmee aanvullende contactgegevens. Kunt u voorkomen dat een iemands e-mail adres gebruiken om te voorkomen dat het beleid van updates nodig wanneer personele veranderingen gebeuren.

 

-Niet onderstrepen subkoppen of woorden die moeten worden benadrukt in een zin. In plaats daarvan stel onderverdelingen in vet of cursief als een woord moet worden benadrukt. Als het beleid is gepost online, zou kunnen onderstreepte woorden worden verward met hyperlinks.

 

Ten zesde, omvatten een proces uitzonderingen mogelijk. In de meeste gevallen is er een uitzondering voor elke regel. Het is veel gemakkelijker om te bepalen hoe een proces van uitzonderingen is te bedienen van tevoren voordat het beleid wordt geïmplementeerd. Wees u ervan bewust dat uitzonderingen moeten worden toegekend in een rechtvaardige en redelijke wijze. Het hele beleid kan vraagtekens worden geplaatst als u slordig met de uitzonderingen-proces.

 

Zevende, kunnen sommige grijstinten. The Keeley Consulting Group is van mening dat sommige polissen moeten vertrekken een beetje dubbelzinnigheid voor mensen om te besluiten maken. Het is oke als uw beleid een beetje grijs laat zodat een individu kan een on-the-fly beslissing maken.

 

Achtste, definiëren beleid onderhoud verantwoordelijkheid. Meeste beleid vereist regelmatig om ervoor te zorgen hun voortdurende toepasbaarheid. Zorg ervoor dat u altijd het Bureau dat verantwoordelijk is voor het beleid omdat iemand nodig heeft om ter verduidelijking informatie verstrekken wanneer vragen zijn gesteld over het beleid te kunnen herkennen. Individuen niet identificeren aangezien ze komen en gaan.

 

Tot slot, instellen van een beleid bibliotheek met versiebeheer. Tegenwoordig, zijn er verscheidene hulpmiddelen die u toelaten om het opslaan van verschillende versies van documenten. Alle werknemers moeten zitten kundig voor toegang tot alle passende beleidsmaatregelen de allertijden. Versiebeheer kan ook helpen individuen om de geschiedenis van het beleid om bij te houden wat veranderd door de jaren heen te zien.

 

Hebt u verdere vraag over dit onderwerp, bezoek deze link voor aanvullende informatie aangeleverd door The Keeley Consulting Group.

More posts
Your Dashboard view:
Need help?