logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Wynagrodzenia 2011 pracowników samorządowych - Agnieszka Jacewicz
Wynagrodzenia 2011 pracowników samorządowych
by: (author)
Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne zasady wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych ? komentarze i przykłady. W książce m.in.: * wynagrodzenie za pracę ? ustalanie prawa do wynagrodzenia, zasady obliczania... show more
Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne zasady wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych ? komentarze i przykłady. W książce m.in.: * wynagrodzenie za pracę ? ustalanie prawa do wynagrodzenia, zasady obliczania poszczególnych składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych, * zasady ustalania prawa i obliczania wysokości trzynastki i nagrody jubileuszowej, * obliczanie wynagrodzeni..a za czas nieobecności w pracy (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek macierzyński i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego), * obciążenia wynagrodzeń i obowiązki pracodawcy z tym związane, * potrącenia z wynagrodzeń ? zasady dokonywania i wyliczenia kwot możliwych do potrącenia, * zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, * wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (o dzieło i zlecenia), * dodatek ? aktualne tabele z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi i poziomem wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnymi stawkami dodatków dla pracowników samorządowych (wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
show less
ISBN: 9788374267366
Publisher: ODDK
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Agnieszka Jacewicz
Share this Book
Need help?