logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
About

If you like books, then you'll love BookLikes. BookLikes helps people share their reading life and discover new books. It's a blog platform designed for book lovers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project co-financed by the European Regional Development Fund under

the Operational Programme Innovative Economy Grants for innovation

 

Booklikes Sp. z o.o. realizuje Projekt: "Rozwój BookLikes Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu"

UDA-POIG.06.01.00-30-154/13-00z dnia 05.02.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu"

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 286.500,00 PLN, co stanowi 85% łącznej kwoty przyznanego dofinansowania.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Need help?