logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Thomas
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2021-01-23 18:02
Dziesięć leków, które ukształtowały medycynę
Dziesięć leków, które ukształtowały medycynę - Thomas Hager

"Dziesięć leków, które zrewolucjonizowały historię medycyny", to książka, która już swoim tytułem i tematyką przywołuje na myśl, iż będziemy mieli do czynienia z ciężkim tekstem o trudniej tematyce i skomplikowanej terminologii. Tylko na pozór, gdyż, Autor starał się napisać ją w takim stylu, aby była przystępna także laikom. W zrozumiały i prosty sposób tłumaczy on trudniejsze zagadnienia, niekiedy na tak zwany: "chłopski rozum", czy też , łopatologicznie", więc nie ma problemu ze zrozumieniem tego, co czytamy.

 

Dla kogo jest ta książka? Nie tylko dla osób niepowiązanych z medycyną. Spokojnie mogą po nią sięgnąć także medycy, bądź też studenci. Autor przy okazji omawiania poszczególnych leków przedstawia też sporo faktów historycznych i robi to w bardzo interesujący sposób. W odróżnieniu od wykładów na studiach, gdzie najczęściej podaje się suche fakty i daty (kto studiował, ten doskonale pamięta jak to wygląda).

 

A jakie tematy porusza Thomas Hager? Są to miedzy innymi:
- początki i rozwój obecnie bardzo dochodowego interesu, czyli prób klinicznych,
- pierwsze szczepionki i pierwsi antyszczepionkowcy,
- pierwsze środki przeciwbólowe: opium, morfina, heroina, będące skutkiem prac nad następnymi, lepszymi środkami przeciwbólowymi,
- pierwsze opiaty: oxycodon, oxycontin,
- problem narkomanii jako skutek wieloletnich, ciągłych poszukiwań mocniejszych i nieuzależniających środków,
- początki i rozwój firmy farmaceutycznej Bayer,
- badania laboratoryjne nad lekami zabijającymi bakterie, które zapoczątkowały erę poszukiwań lekarstw selektywnie zwalczających bakterie,
- odkrycie sulfanilamidu, Streptozonu (znanego jako Prontosil),
- odkrycie penicyliny oraz następnych antybiotyków: neomycyny, streptomycyny, tetracykliny,
- leki antyhistaminowe,
- odkrycie chloropromazyny oraz jej pochodnych: Miltown, Valium i pierwsze antydepresanty (jak na przykład Prozac),
- wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej i Viagry, które nie tylko zrewolucjonizowały medycynę ale też stały się bardzo intratnym biznesem,
- rozwój biologii molekularnej,
- wynalezienie Demerolu i Metadonu,
- wynalezienie fenoperydyny i zsyntetyzowanie nowego leku przeciwbólowego - fentanylu oraz tym samyn rozpoczęcie badań nad nową rodziną środków przeciwbólowych,
- statyny, leki na cholesterol, potężne lobby farmaceutyczne, dążenia koncernów farmaceutycznych do jak największego zysku, często kosztem pacjenta,
- przyszłość leków.

Jak widać tematyka krąży wokół leków ale też zbacza na inne tematy takie jak choćby biznes firm farmaceutycznych. Jest tu też sporo nazwisk bardziej i mniej znanych postaci, które przyczyniły się w rozwój leków.

Książkę polecam wszystkim. Czyta się ją ze sporym zainteresowaniem. Szybko i przyjemnie, choć temat jest z pozoru skomplikowany.

Like Reblog Comment
url 2020-11-10 09:06
Famous Thomas Edison Quotes

Thomas Alva Edison was an American inventor, and businessman. We will learn from some famous Thomas Edison quotes.

Like Reblog Comment
url 2020-10-14 12:54
Dave Thomas Quotes

David Thomas, the Founder and CEO of Wendy’s, was an American businessman. We will see some of the Dave Thomas quotes.

Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2020-10-08 11:23
Reading progress update: I've read 188 out of 2016 pages.
Thomas Middleton: The Collected Works - MacDonald P. Jackson (Editor), John Jowett (Editor), John Lavagnino, V. Wayne,Gary Taylor,Thomas Middleton

The Meeting of Gallants: War, Famine and Pestilence walk into a tavern...

Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2020-07-26 17:26
Reading progress update: I've read 416 out of 560 pages.
Henry Kissinger and American Power: A Political Biography - Thomas A. Schwartz

And now I can cross the nonexistent "read a biography of Henry Kissinger" off of my reading bucket list.

 

That being said, as biographies go Schwartz's is a pretty good one. Though I didn't think I'd like the was he reduces Kissinger's career prior to becoming Nixon's national security adviser to a single chapter, in retrospect it seemed just the right size for it.

More posts
Your Dashboard view:
Need help?