logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: cel
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2017-03-19 00:43
Sailor Moon binge
Sailor Moon the Novels: A Scout Is Born - Stuart J. Levy,Naoko Takeuchi
Power of Love - Stuart J. Levy,Lianne Sentar
Mercury Rising (Sailor Moon) - Lianne Sentar,Naoko Takeuchi
Sailor Moon the Novels: Mars Attacks - Stuart J. Levy,Naoko Takeuchi,Lianne Sentar
Scouts on Film - Naoko Takeuchi,Lianne Sentar
Eternal Sleep - Naoko Takeuchi,Lianne Sentar
Cel Mates: 7 (Sailor Moon the Novel) - Naoko Takeuchi;Lianne Sentar
Diamond's Not Forever - Naoko Takeuchi,Lianne Sentar

I'm behind in my challenge this year from all the illness. So, I'm sort of cheating and knocking out these Sailor Moon books. Each book has 3 "episodes". They are pretty decent for being junior novels. The second one had a few grammatical errors, but other than that, they seem true to the comics. Very 90s. But cool. They are making some references that make me cringe, like Furby and CK and Hilfiger. Wow. Blast from the past.

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2014-10-17 10:30
Odważ się być bohaterem
Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj swiat - Chris Lowney

Po książce "Heroiczne przywództwo" (pisałam o niej tutaj ) pozostał mi pewien niedosyt, jak przełożyć typowo menedżerskie myślenie w życie codzienne, prywatne, nie tylko zawodowe. Okazało się, że sam autor wspomnianego opracowania poszedł tym tropem i po sukcesie "Heroicznego przywództwa" napisał książkę, dla szerszego grona czytelników. Na fascynujących przykładach różnorodnej grupy bohaterów dnia codziennego pokazuje jak wielki idee przekuwać na codzienne obowiązki, sposoby myślenia i postawy. Ciekawa lektura, która wielokrotnie zaskakiwała mnie z jednej strony wzniosłymi zagadnieniami a z drugiej prostymi do przyswojenia przykładami ich zastosowań. Jeśli masz pragnienie wielkości i życia ideami jest to książka dla Ciebie, pomaga rozbić wielkie cele na małe kroki i zobaczyć jak każdego dnia przybliżać się do tego kim chcesz być. Polecam, nie tylko marzycielom i młodym zdolnym, ale każdemu, który ma w sobie pragnienie życia w pełni. 

Like Reblog Comment
review 2014-08-20 00:00
Cel snajpera. Opowieść najbardziej niebezpiecznego snajpera w dziejach amerykańskiej armii
Cel snajpera. Opowieść najbardziej niebezpiecznego snajpera w dziejach amerykańskiej armii - Chris Kyle,Jim DeFelice,Scott McEwen Ciekawa pozycja do przeczytania w czasie wakacji. Połknęłam ekspresowo. Lubię takie pozycje.
Like Reblog Comment
review 2013-10-04 11:23
Pas op voor moeders.
POD-Oppassen - A. Bon

Wat een verdrietig boek zeg. Ik heb toch wel een aantal keer gehuild. God, je zou maar zo'n vrouw hebben, een vrouw die haar kinderen pijn doet om aandacht te krijgen en jou er bij naait. Echt arm kind, pas je op de kinderen, gaat er iets mis en wordt je gewoon de cel ingegooid en niemand die je maar enigszins geloofd.

Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2013-07-13 14:22
Jeżeli konstruktor kocha chimeryczną kobietę, która raz zdaje się odwzajemniać jego uczucia, a raz nie, może tworzyć sprzeczne o niej sądy, ale nie narusza to w niczym obiektywnego istnienia tej kobiety. Może badać jej zachowanie, notować jej słowa, zapisywać elektryczne potencjały jej mózgu, może rozpatrywać ją jako żywy organizm, jako zbiór molekuł lub atomów, a wreszcie jako lokalne zakrzywienie czasoprzestrzeni, ale z tego nie wynika, że tych kobiet jest tyle, ile jest sposobów możliwego badania. Nie jest pewien czy kiedykolwiek będzie można zredukować te rozmaite metody badania do jednej, tak aby ze zderzeń atomowych dało się odczytać miłość. Działa wszakże tak, jak gdyby to było możliwe. Tym samym uprawia określoną filozofię, chociaż broni się przed wciągnięciem w jej spory. Uważa, że istnieje jedna rzeczywistość, którą można interpretować na nieskończoną ilość sposobów. Niektóre z tych interpretacji pozwalają osiągać upatrzone cele. Czyni je swoim narzędziem. A więc jednak jest pragmatystą i prawdziwe znaczy dla niego tyle samo, co użyteczne?
W odpowiedzi konstruktor proponuje, aby pytający razem z nim przypatrzył się ludzkiej działalności. Cokolwiek ludzie robią, robią to z jakimś celem. Zapewne: istnieją hierarchie i powikłane struktury takich celów. Niektórzy działają tak, aby ich czyny nie miały pozornie żadnego celu. Ale z samej struktury powyższego zdania (działają… aby) wynika, że i oni ścigają określony cel: udawania bezcelowości działań. Niektórzy działają w przekonaniu, że cel swój osiągną dopiero po śmierci. Wielu zmierza obiektywnie ku innym celom aniżeli te, które sobie upatrzyli. Niemniej, nie ma działalności bezcelowej.

Summa Technologiae, Stanisław Lem, str. 177

More posts
Your Dashboard view:
Need help?