logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: in-singapore-and-tokyo
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
text 2017-10-07 19:52
Southbourne Group Singapore, Tokyo Japan on Top money-saving tips for holiday shopping

Picture

 

Stores are already full of Christmas merchandise and Thanksgiving is days away, so this looks like a good time to share some of my favorite money-saving holiday shopping tips.

 

In addition to planning ahead, staying on budget, and watching for sales and discounts, there are many opportunities to save money. That's true whether you're buying gifts, or just shopping.

 

Here are some examples:

 

Discount gift cards: Gift cards may be purchased as gifts, but they can also be used to make your own purchases. If you're planning to do a lot of shopping, or dining, at a particular place, check out reputable online resellers of gift cards, and you could get one at a nice discount to face value.

 

Gift cards are just another form of money. If you can get a $100 gift card for $90, you made money. Just make sure to only buy gift cards you'll use.

 

Some discount examples I found: You could buy a $100 gift card for Bass Pro Shops for $88 (cardcash.com), a $75 AutoZone gift card for $67.50 (raise.com), or a $50 P.F. Chang's gift card for $39.75 (cardpool.com). Note that, sometimes, gift cards are sold in electronic versions that can only be used online.

 

Gift card bonuses: Keep an eye out for bonus offers that can multiply your money. Restaurant chains, drug stores and even specialty retailers usually offer deals during the holiday shopping season in which the gift cards you buy may be worth 10 percent to 30 percent more than you paid for them.

 

That's helpful for gift-giving, or to save money at places you regularly shop or dine. Note that a "gift card" does not expire, but a bonus might come in a different form that could have an expiration date. So, you might buy a $50 restaurant gift card that doesn't expire, and also get a $10 "bonus card" with an expiration date.

 

Membership discounts: Say you want to give some movie tickets as gifts. If you're an AAA or AARP member, you can buy them at discounted prices.

 

Credit/debit card cash-back: Many credit and debit cards provide rebates in the form of cash-back, or points. Some offer larger rebates at particular stores, and many offer even larger rebates for online shopping launched from their website's online shopping portal.

 

Get in the habit of launching your online shopping from your credit or debit cards online shopping portal, and you'll save more money. If you're a member of an airline loyalty program with miles or points that can expire, use the airline's shopping portal to shop and you'll reset the expiration date on your mileage program.

 

Valuable protection: Take the time to know the benefits provided by different credit and debit cards, so you'll know the best ones to use.

 

American Express' "purchase protection" will cover a purchase if it's stolen or accidentally broken within 90 days — a great benefit, which I've used in the past, that's particularly helpful for purchases of small electronics that will be gifted to young people. Dropped your new smartphone in a lake? No problem.

 

Citi "price rewind" will let you register a purchase, track the price, and give you money back if better deals turn up. Some cards will automatically extend a warranty, or the time period when returns are allowed.

 

Speaking of credit cards, shoppers are likely to be solicited at checkout, both in person and online, with offers to immediately save money on their purchase by signing up for the store's credit card. Weigh such offers carefully, because store-branded credit cards typically offer lower incentives for signing up, come with fewer benefits and carry high interest rates.

 

Signing up for a credit card shouldn't be an impulse decision. Some store-affiliated cards may make sense if they have no annual fee, you shop there often and they provide ongoing discounts. As with any credit card, store-branded cards are only a good thing for people who avoid interest charges by paying off the balance due each month.

Source: maryfortin160.greatwebsitebuilder.com/blog/southbourne-group-singapore-tokyo-japan-on-top-money-saving-tips-for-holiday-shopping
Like Reblog Comment
text 2017-09-06 01:32
Southbourne Tax Group Review - Säg adjö till skulder idag med dessa steg

Markera kubanska en gång sade: ”betala din skuld först. Frihet från skuld är värt mer än eventuella belopp som du kan tjäna ”. Varje person bör sträva efter att nå sina finansiella mål och vara fri från enorma skulder. Med detta är en framtid med en stabil finansiell ställning vissa.

 

Säg adjö till skulder idag med följande grundläggande steg av Southbourne grupp. Varje steg kom från finansiella experter som ville dela sina egna finansiella tips och hjälpa människor att uppnå finansiell stabilitet. De vill också uppmuntra personer att komma ur skuld som deras första steg att nå sina finansiella mål.

 

Alltid ha kontroll på din privatekonomi

 

”Pengar är en mekanism för kontroll”. Du ska lära dig att korrekt kontrollera dina pengar för att stoppa dig från att ha enorma skulder. Det är sagt många gånger innan men du verkligen behöver disciplin att nå dina finansiella mål. Överskridanden bör inte ingå i ditt ordförråd. Följ en strikt budget för att börja din resa till en skuldfri finansiella liv.

 

Livet är fullt av oväntade händelser. Låt oss säga en dag din partner förlorar sitt jobb eller din chef beslutade att bara ge dig ett deltidsjobb, ta bort dig från listan över heltidsarbetande. Med sådana händelser förväntas du göra justeringar i din finansiella livsstil. Inte spendera pengar som du Använd tidigare, göra nödvändiga ändringar för att överleva dina finansiella villkor.

 

Är din gamla skulder spökar dig redan? Inte panik och Lägg inte till fler skulder bara för att betala din gamla eftersom det blir bara en oändlig cykel. Lösa ditt problem genom att hitta ett jobb som är tillgängliga under din fritid såsom en bisyssla eller en ytterligare deltidsjobb som inte, naturligtvis, skulle påverka din nuvarande en för att tjäna mer pengar. Maximera din tid och träna på att betala dessa skulder.

 

Gör ditt bästa för att uppnå ekonomisk frihet

 

Ekonomisk frihet handlar om – tjäna tillräckligt med pengar och bygga den mental disciplinen för att förhindra att pengar styr du, Scott Young sade. Mental disciplin är verkligen avgörande för kontrollen av dina pengar. Med ingen kontroll över dina utgifter, du kunde fastna i din ekonomi och kommer att ställas inför en ekonomisk nedgång senare. Men med varje problem, kommer en lösning, så att inte bli deprimerad och se till att ändra i morgon till bättre för ditt finansiella liv och hitta rätt sätt att lösa dina ekonomiska problem.

 

Låt inte dig själv styras av pengar

 

Pengar är viktigt eftersom vi använder det för att köpa de saker som vi behövde för att överleva. Det kan ge oss mat, vatten, kläder och husrum. Ja, du behöver arbeta hårt för att tjäna tillräckligt med pengar, men glöm inte ditt emotionella väsen, Southbourne momsgrupp sade. Du behöver att känna sig levande genom att bilda en vänskap med olika människor och göra vackra minnen med din familj. Att skapa obligationer kommer att ge dig olika känslor såsom glädje, tillfredsställelse, innehåll, etc. men också sorg och sorg. Tja, är de nödvändiga att känna sig mänsklig.

 

Har en bra finansiell lösa

 

Använda denna beslutsamhet för att avsluta dina finansiella misstag. Inte få några fler skulder och undvika det till bäst av din förmåga. Se till att du tjänar tillräckligt med pengar för att tillfredsställa dina grundläggande behov och förbereda en nödfond samt.

 

Southbourne-gruppen kommer att avsluta denna artikel med fyra stegen ovan. Om du behöver mer råd och tips om att komma ur skuld, tveka aldrig att kontakta dem idag.

Like Reblog Comment
text 2017-08-02 07:15
Southbourne Tax Group Review: How to make taxes easier as a property investor

Southbourne Tax Group has been a part of different projects that includes tax services to various businesses and individuals. Since its beginnings, the firm has been showing unrivaled commitment to their clients and giving them necessary guidance with their taxes.

 

Southbourne Tax Group targets to provide help specifically to property investors with this post. A few tips will be provided that can make taxes at least a bit easier to individuals or businesses. But first, as a property investor, remember to have a correct tax return.

 

As mentioned earlier, having an appropriate and complete tax return is indeed crucial for property investors since they often come under inspection when submitting returns. Call your accountant today and talk about important tax matters and define what can and can’t be claimed as a tax deductible expense.

 

Hiring a tax specialist is one of the recommendations of Southbourne Tax Group to help you make your taxes easier. Offsetting the net loss from negative gearing against other income can reduce your tax payable. Claiming the interest of a property is also plausible if it is available for rent.

 

Always confirm if you have the right coverage when checking your insurance policy. Experts add that a standard home and contents insurance policy won’t cover specific risks included in property investing. Make sure that you will never forget the costs you are rightfully entitled to as well.

 

As a self-managing landlord working from home, you surely have some expenses and such costs can be claimed as well but only a fair and reasonable part of it. On the other hand, Southbourne Group also recommends getting the service of a professional property manager because its costs can be a deductible expense too.

 

Moreover, a property manager can assist the organization while creating a potential tax benefit. Such professional can also handle very well the administrative responsibilities involved in an investment property. Completing and compiling paperwork are no problem to property managers as well.

 

Mentioned above were only some of the basics to make your taxes easier as a property investor, Southbourne Tax Group encourages you to contact them for further guidance.

 

More posts
Your Dashboard view:
Need help?