logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Dzieci planety Ziemia - Luiza Dobrzyńska
Dzieci planety Ziemia
by: (author)
Po dwudziestu dwóch miesią­cach podróży i wielu drama­tycz­nych przej­ściach pięć ziemskich statków dotarło na planetę Patris, krążącą wokół mikro­gwiazdy Jewel. Wiozły one ponad dwieście pięćdzie­siąt rodzin wyselek­cjo­no­wa­nych pod względem genetycznym koloni­stów, prawie tysiąc ludzkich... show more
Po dwudziestu dwóch miesią­cach podróży i wielu drama­tycz­nych przej­ściach pięć ziemskich statków dotarło na planetę Patris, krążącą wokół mikro­gwiazdy Jewel. Wiozły one ponad dwieście pięćdzie­siąt rodzin wyselek­cjo­no­wa­nych pod względem genetycznym koloni­stów, prawie tysiąc ludzkich istot uśpio­nych w kapsu­łach hiber­na­cyj­nych. W składzie załogi znalazła się Estrella Solis, historyk, do tej pory pracu­jąca jako nauczy­cielka oraz jej android, Raul. On to właśnie, przy pomocy innych andro­idów zabra­nych przez załogę w podróż, zdołał ocalić kawal­kadę pięciu statków. Gdy doszło do awarii układów sztucznej grawi­tacji, wskutek oddzia­ły­wania wewnątrz tworu kosmicz­nego zwanego Dyskiem Shoema­kera, jedynie androidy były w stanie wytrzymać stałe przecią­żenie i jedno­cze­śnie pracować. Pokie­ro­wała nimi lekarka ze statku dowodzenia, Celina Xiao, która w momencie awarii jako jedyna z załogi miała na sobie skafander przeciw­prze­cią­że­niowy. Dzięki jej instruk­cjom androidy mogły właściwie zająć się nieprzy­tom­nymi ludźmi i przepro­wa­dzić statki przez Dysk. Doktor Xiao przypła­ciła to jednak życiem.
Załoga wyprawy, złożona z ludzi oraz zaawan­so­wa­nych techno­lo­gicznie andro­idów, zabrała się natych­miast za przygo­to­wy­wanie terenu, tak by można było bez ryzyka rozpo­cząć proce­durę wybudzania koloni­stów. Działano bardzo ostrożnie, gdyż podczas lotu znale­ziono niewielki pojazd z martwym człon­kiem jednej z poprzed­nich wypraw, a zareje­stro­wane urywki jego wypowiedzi nasuwały wątpli­wości co do tego, czy Patris jest naprawdę tak bezpieczna dla ludzi, jak uważano w sztabie na Ziemi.
Jedno­cze­śnie pion naukowy wziął się do pracy przy klasy­fi­ko­waniu miejsco­wych gatunków fauny oraz flory i określaniu stopnia ich przydat­ności dla człowieka. Radość z udanej podróży psuło osadnikom tylko jedno: ich kontakt z macie­rzystą planetą został nagle przerwany i nie udawało się go ponownie nawiązać…  

źródło opisu: http://bialepioro.pl/category/nowosci/
źródło okładki: http://sklep.bialepioro.pl/literatura-polska/dziec...»
show less
Format: papier
ISBN: 9788364426001
Publisher: Białe Pióro
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Luiza Dobrzyńska
On shelves
Share this Book
Need help?