logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Homo przypadkiem Sapiens - Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki
Homo przypadkiem Sapiens
by: (author) (author)
5.00 5
Po 30. latach od pierwszej publikacji tezy o tym, ďż˝e mózg ludzki powstaďż˝ przypadkiem jako efekt uboczny adaptacji niezwiďż˝zanej z myďż˝leniem, to caďż˝kowicie nowe podejďż˝cie do problemu powstania czďż˝owieka po raz pierwszy jest publikowane w formie ksi��ki. Teoria o przypadkowym... show more
Po 30. latach od pierwszej publikacji tezy o tym, ďż˝e mózg ludzki powstaďż˝ przypadkiem jako efekt uboczny adaptacji niezwiďż˝zanej z myďż˝leniem, to caďż˝kowicie nowe podejďż˝cie do problemu powstania czďż˝owieka po raz pierwszy jest publikowane w formie ksi��ki. Teoria o przypadkowym powstaniu mózgu czďż˝owieka jest bez precedensu w literaturze ďż˝wiatowej.

Przedstawiona w ksi��ce teoria ma ďż˝ródďż˝o w teoretycznej pracy Johna von Neumanna o tworzeniu niezawodnych systemów z zawodnych elementów. Wedďż˝ug autorów zasadďż˝ tďż˝ "wykorzystaďż˝a" ewolucja w formie adaptacji chroniďż˝cej mózg hominidów przed skutkami przegrzewania podczas uporczywych polowaďż˝ metodďż˝ wyt��onego, dďż˝ugotrwaďż˝ego, uporczywego marszobiegu w stepowiejďż˝cym ďż˝rodowisku tropikalnej sawanny Afryki Wschodniej w epoce póďż˝nego pliocenu, a takďż˝e wczesnego i ďż˝rodkowego plejstocenu.
Przeksztaďż˝cony mózg wedďż˝ug teorii von Neumanna jest wiďż˝kszy, a neurony sďż˝ w nim duďż˝o intensywnej miďż˝dzy sobďż˝ ��czone. Te wďż˝aďż˝nie cechy ma mózg czďż˝owieka w porównaniu z mózgiem szympansa, a ponadto, jako efekt uboczny, jest znacznie sprawniejszy w myďż˝leniu.
Jest to ksi��ka wielowďż˝tkowa, o interdyscyplinarnym charakterze, przeznaczona dla tych wszystkich, dla których pytania "skďż˝d przyszliďż˝my?" i "kim jesteďż˝my?" sďż˝ istotne.
show less
Format: papier
ISBN: 9788301156329
Publisher: PWN
Pages no: 304
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Konrad Fiałkowski
Books by Tadeusz Bielicki
On shelves
Share this Book
Need help?