logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Odpowiedzialność odszkodowawcza - Marek Safjan, Bogusław Lackoroński, Wawrzyniec Kajkowski, Sebastian Rudnicki, Katarzyna Sarek, Jacek Jastrzębski, Patrycja Grzebyk, Konrad Kosicki, Marta Świdowska
Odpowiedzialność odszkodowawcza
Książka składa się z prac odnoszących się do problematyki granic odpowiedzialności. W monografii zostały omówione m.in. zagadnienia zakresu kompensowanych uszczerbków (utraty szansy, szkód niemajątkowych) oraz naturze naprawianej szkody (jako powiększenia pasywów, jako krzywdy osoby prawnej). W... show more
Książka składa się z prac odnoszących się do problematyki granic odpowiedzialności. W monografii zostały omówione m.in. zagadnienia zakresu kompensowanych uszczerbków (utraty szansy, szkód niemajątkowych) oraz naturze naprawianej szkody (jako powiększenia pasywów, jako krzywdy osoby prawnej). W pracach przedstawiono także kwestie dotyczące podmiotowych ograniczeń kompensacji, zależności między przesłankami odpowiedzialności a jej zakresem na tle zbiegu roszczeń odszkodowawczych, czy też poświęcon..e stosunkowi roszczeń odszkodowawczych do innych instrumentów ochrony cywilnoprawnej oraz granic racjonalnej odpowiedzialności odszkodowawczej.Ponadto, wspólnym punktem odniesienia zbioru prac jest korzystanie przez autorów z dorobku nauki o nowoczesnej wykładni prawa, coraz częściej i śmielej poszukującej przede wszystkim celu analizowanych rozwiązań.
show less
ISBN: 9788374835503
Publisher: C. H. Beck
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Patrycja Grzebyk
Books by Marek Safjan
Books by Katarzyna Sarek
Books by Lackoroński Bogusław
Books by Kajkowski Wawrzyniec
Books by Rudnicki Sebastian
Books by Jastrzębski Jacek
Books by Kosicki Konrad
Books by Świdowska Marta
Share this Book
Need help?