logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Đong Tấm Lòng - Nguyễn Ngọc Tư
Đong Tấm Lòng
by: (author)
"Đong tấm lòng" là tập tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư, với những trang viết dung dị và nhiều ý nghĩa như Mua đi bán lại một đám đông; Chỗ nào cũng nắng; Cúi xuống che chung; Cách nào cũng nhớ; Giữa người với người; Gọi tên nỗi sợ…Vẫn là cách viết quen thuộc đã làm nên một tên tuổi Nguyễn Ngọc Tư:... show more
"Đong tấm lòng" là tập tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư, với những trang viết dung dị và nhiều ý nghĩa như Mua đi bán lại một đám đông; Chỗ nào cũng nắng; Cúi xuống che chung; Cách nào cũng nhớ; Giữa người với người; Gọi tên nỗi sợ…Vẫn là cách viết quen thuộc đã làm nên một tên tuổi Nguyễn Ngọc Tư: qua những chuyện bình thường hàng ngày để khái quát về thân phận con người, n
show less
Format: Paperback
Publisher: NXB Trẻ
Pages no: 146
Edition language: Vietnamese
Bookstores:
Community Reviews
M's blog.
M's blog. rated it
3.0 Đong Tấm Lòng
#booksiboughtonsummervacationcuzijustcantresistthetemptationduh no.93.5 starsI was promptly fascinated by this book at first sight when reading the summary, mostly because the lifestyle that was touched upon in this book was in contrast to mine: the hospitable and affectionate people of the Mekong D...
Books by Nguyễn Ngọc Tư
On shelves
Share this Book
Need help?