logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych - Jerzy Piotrowski
Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych
by: (author)
Książka stanowi kompendium wiedzy z dziedziny toksykologii. Przedstawiono w niej charakterystykę związków chemicznych pod względem ich toksyczności; omówiono ich toksykokinetykę i mechanizmy działania toksycznego. Dokonano przeglądu toksykologicznego metali ciężkich, wybranych substancji... show more
Książka stanowi kompendium wiedzy z dziedziny toksykologii. Przedstawiono w niej charakterystykę związków chemicznych pod względem ich toksyczności; omówiono ich toksykokinetykę i mechanizmy działania toksycznego. Dokonano przeglądu toksykologicznego metali ciężkich, wybranych substancji nieorganicznych, węglowodorów i ich pochodnych, pestycydów, kosmetyków, leków i środków odurzających, tworzyw sztucznych, promieniowania jonizującego itd. Przedstawiono zdrowotne skutki ich działania. Zwrócono te..ż uwagę na problem utylizacji odpadów i ogólnie na zagadnienie bezpieczeństwa chemicznego.Wydawnictwa Naukowo-Techniczne polecają tę książkę studentom wydziałów: farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, kosmetologii akademii medycznych i uniwersytetów medycznych, a także studentom wydziałów biologii, ochrony środowiska i weterynarii uniwersytetów i akademii rolniczych.
show less
ISBN: 9788320431223
Publisher: WNT
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Jerzy Piotrowski
Share this Book
Need help?