logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Skolan och ojämlikhetens urbana geografi - Nihad Bunar, Ove Sernhede
Skolan och ojämlikhetens urbana geografi
by: (editor) (editor)
4.00 5
Klyftan mellan de bäst bemedlade och de mest utsatta fortsätter att öka i Sverige och får bland annat tydliga rumsliga konsekvenser i städerna – somliga områden anses åtråvärda, andra inte. Den som är hänvisad till en stigmatiserad adress riskerar att bli stämplad som en förlorare från första... show more
Klyftan mellan de bäst bemedlade och de mest utsatta fortsätter att öka i Sverige och får bland annat tydliga rumsliga konsekvenser i städerna – somliga områden anses åtråvärda, andra inte. Den som är hänvisad till en stigmatiserad adress riskerar att bli stämplad som en förlorare från första början, medan de resursstarka kan välja var de vill bo och med vilka deras barn ska gå i skola. På detta sätt förstärks och reproduceras social ojämlikhet från generation till generation.

Denna antologi undersöker de konsekvenser som denna samhällsomvandling och stadsutveckling har haft för skolan och för elevernas upplevelse av det urbana rummet. Hur har skolorna hanterat de marknadsvillkor som i allt högre grad bestämmer deras verksamhet? Vilka följder får glappet mellan den officiella valfrihetsretoriken och den dagliga skolverksamhetens ekonomiska och sociala villkor? Hur påverkas skolorna av den symboliska laddning som själva stadsrummet numera har kommit att få? Och hur ser eleverna på sig själva och sin skolgång i ljuset av denna ojämlikhetens geografi?

Antologin ingår i projektet "Skola, valfrihet, integration", som har finansierats av Vetenskapsrådet. Det empiriska underlaget kommer från skolor från skolor i Stockholm, Västerås, Gävle och Göteborg.
show less
Format: paperback
ISBN: 9789171734198
Publisher: Daidalos
Pages no: 209
Edition language: Swedish
Bookstores:
Community Reviews
Krazykiwi @ Kiwitopia
Krazykiwi @ Kiwitopia rated it
4.0 Skolan och ojämlikhetens urbana geografi, by Nihad Bunar & Ove Sernhede
Here I go reviewing textbooks again. And this one is in Swedish, so approximately none of you will get a chance to read it, and that's something of a shame. For background: until the late 90's, Sweden's school system constantly topped international charts on pretty much any metric, from access, t...
Books by Ove Sernhede
Books by Nihad Bunar
On shelves
Share this Book
Need help?