logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Frank-Herbert
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-03-31 11:03
Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens wszechświata, ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką.
- z "Myśli Muad'Diba" w opracowaniu księżnej Irulany
More posts
Your Dashboard view:
Need help?