logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Philippa-Gregory
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2017-06-27 12:09
Trzy siostry, trzy krolowe - Philippa Gregory

Małgorzata Tudor (1489-1541), królowa Szkocji (1503-1513) była najstarszą córką Henryka VII Tudora (1457-1509), króla Anglii w latach 1485-1509, oraz jego żony Elżbiety York (1465-1503), która z kolei była córką Edwarda IV Yorka (1442-1483). Małgorzata urodziła się 29 listopada 1489 roku w Westminster. Jeszcze zanim skończyła sześć lat, rozpoczęły się kilkuletnie negocjacje mające na celu poślubienie przez księżniczkę Jakuba IV Stuarta (1473-1513), króla Szkocji (1488-1513), który popierał Perkina Warbecka (ok. 1474-1499) będącego pretendentem do angielskiego tronu. Perkin Warbeck podawał się bowiem za księcia Ryszarda Shrewsbury (ok. 1473-1483), którego tajemnicza śmierć w murach Tower do dziś spędza sen z powiek brytyjskim historykom. Książę Ryszard był synem króla Edwarda IV Yorka i jego żony Elżbiety Woodville (ok. 1437-1492). Tak więc małżeństwo Małgorzaty Tudor i Jakuba IV Stuarta miało zapobiec tego rodzaju sojuszom, których celem było popieranie uzurpatora do tronu Anglii.

 

Ostatecznie 8 sierpnia 1503 roku w Edynburgu doszło do ślubu Małgorzaty i Jakuba. Chciwy Henryk VII wyposażył córkę w niezwykle skromny posag, co wywołało konflikt pomiędzy tymi dwoma królestwami, choć towarzyszył temu traktat o wiecznym pokoju. Henryk VII nie zrobił jednak nic, aby zażegnać ten spór. Całe życie Małgorzaty po zawarciu małżeństwa z Jakubem IV było niekończącą się serią intryg. Najpierw w grę wchodziło popieranie przez nią jednej frakcji politycznej, a potem drugiej. Raz było to na rzecz jej ojczystego kraju, zaś innym razem występowano przeciwko Anglii, opowiadając się za Francją. Z kolei zachowanie Małgorzaty zależało głównie od zewnętrznych wpływów na jej osobę.

 

 

 

Przeczytaj całość

 

 

 

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2017-06-25 22:55
The White Queen
The White Queen - Philippa Gregory

I'm not exactly sure how I feel about this book as of yet. I didn't love it, but I didn't hate it either.

 

The subject matter was definitely interesting. Elizabeth Woodville, as she is presented in this book, is a compelling, if not exactly likeable character. She knew what she wanted, and she fought hard to get and then keep it.

 

I mainly think the author's writing style and I did not get along. Things are often told and not shown, and at times that could get a little tedious. This is in part, I think, due to the use of first person for the majority of the book.

 

Also, I am not sure how I felt about the whole magic/witch aspect of the story. I know that both Elizabeth and her mother were accused of practicing witchcraft, but for magic to have played an actual role in the story? I just don't know.

 

I did like reading about the legend of Melusina, though.

 

I did enjoy this enough to want to check out the tv series based on this book, though.

Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2017-06-25 22:35
Reading progress update: I've read 100%.
The White Queen - Philippa Gregory
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2017-06-21 20:44
"The White Queen" by Philippa Gregory
The White Queen - Philippa Gregory

WARNING: There are very few names in this book. There are about five each of Elizabeths, Richards, Georges, Henrys, and Margarets. That's probably a slight exaggeration with some of those. But I promise there are at least six Richards. Two of the Richards are brothers, even. That's right. Elizabeth (the protagonist, not to be confused with her daughter Elizabeth or any of the other Elizabeths) names TWO of her sons Richard. That's not the author's fault, of course. She actually does a pretty good job of keeping the characters straight. But it's still confusing at times.

Overall, I very much enjoyed this book. I loved how Elizabeth (protagonist) fought for herself and her family in a world that didn't allow women much power. It was also fascinating to me to learn more about the Princes in the Tower and to read Gregory's theory on the subject.

I also thought it was realistically complex when Elizabeth first proclaims that she just wants her sons to be happy and healthy, regardless of whether or not they are princes, but then she puts them in danger because she's determined that they have their birthrights. Her daughter (also Elizabeth) sees through it and accuses her of being ambitious to a fault, but she doesn't see it in herself. Evidence of this is her statement that "The worst has already happened" when her son Edward was being held captive by his uncle. There was so much uncertainty at that point. Edward could be killed, her other sons -- who were also out of her protection -- could be killed, she and her daughters could be forced out of sanctuary and hurt or killed... But sure. The worst has already happened because your son's crown has been taken from him.

(spoiler show)
Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2017-06-19 02:48
Reading progress update: I've read 58%.
The White Queen - Philippa Gregory
More posts
Your Dashboard view:
Need help?