logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: lia-berg
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2019-01-24 22:57
"People who don't feel cared for are not always comfortable being cared for..."
The Story of Arthur Truluv: A Novel - Elizabeth Berg

Arthur Truluv

Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2018-06-06 17:23
Ernest (Hemingway) odpowiedział, że nie bardzo sobie wyobraża usuniecie jakiejkolwiek części rękopisu, bo książka została napisana tak gęstym jezykiem, że każdy akapit zależny jest od pozostałych. (dot. "Pożegnania z bronią") Jak zaznaczył, kastracja to drobny zabieg wykonywany na mężczyznach, zwierzętach i książkach, ale jej konsekwencje są ogromne.
Like Reblog Comment
quote 2013-10-18 20:40
Doe dingen die je interesseren en doe ze dan ook met heel je hart. Maak je niet druk om het feit dat anderen misschien wel naar je kijken of kritiek op je hebben. Grote kans dat ze namelijk helemaal niet op je letten.
Vrouw zoekt berg om tegenop te zien - Noelle Hancock,Annoesjka Oostindiër

Eleanor Roosevelt

Vrouw zoekt berg om tegen op te zien, Noelle Hancock, 9789000500075, blz 74

More posts
Your Dashboard view:
Need help?