logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Adam, Aleksander i Borys Mohuczowie w służbie Polskiej Marynarki Wojennej - Andrzej Drzewiecki
Adam, Aleksander i Borys Mohuczowie w służbie Polskiej Marynarki Wojennej
by: (author)
Praca należy do gatunku biografii zbiorowych, ale jej główną zaletą jest to, że szczegóły biograficzne są tylko pretekstem do ukazania wkładu braci Mohuczych w rozwój marynarki wojennej. Wszyscy trzej zaznaczyli w niej swoją obecność, zajmując odpowiedzialne stanowiska służbowe rzutujące na... show more
Praca należy do gatunku biografii zbiorowych, ale jej główną zaletą jest to, że szczegóły biograficzne są tylko pretekstem do ukazania wkładu braci Mohuczych w rozwój marynarki wojennej. Wszyscy trzej zaznaczyli w niej swoją obecność, zajmując odpowiedzialne stanowiska służbowe rzutujące na kierunki zmian organizacyjnych i merytorycznych. Ich czas służby w Polskiej Marynarce Wojennej, zawierający się w latach 1918-1949, pozwolił autorowi prześlidzić zmiany, zarówno te zewnętrzne, jak również w sa..mym wnętrzu marynarki wojennej, w ogniu których kształtował się jej charakter oraz krzepły struktury organizacyjne. Poważnym atutem recenzowanej książki jest to, że ukazuje ona Polską Marynarkę Wojenną i jej personel na tle ogólnych przeobrażeń społeczno-politycznych, w których uczestniczyły całe siły zbrojne. Autor w sposób trafny i wyważony formułuje oceny i wnioski, które zdarza się, że odbiegają od powszechnie znanych opinii obiegowych, ale oparte na bogatym materiale źródłowympozwalają nam zweryfikować swój dotychczasowy osąd, tak w sprawach rozwoju morskiej siły zbrojnej, jak również jaj czynnika ludzkiego.<BR> <BR> Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego Przybylskiego<BR>
show less
ISBN: 9788374410274
Publisher: data wydania: 2005
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Andrzej Drzewiecki
Share this Book
Need help?