logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz - Joanna Szyjewska-Bagińska, Ewa Ferenc-Szydełko, Andrzej Drzewiecki, Krzysztof Gienas, Sławomir Tomczyk
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz
Komentarz został napisany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Zagadnienia Prawa autorskiego oraz pokrewnych dynamicznie się rozwijają, dlatego Autorzy starali się w jasny sposób przedstawić oraz szczegółowo zinterpretować... show more
Komentarz został napisany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Zagadnienia Prawa autorskiego oraz pokrewnych dynamicznie się rozwijają, dlatego Autorzy starali się w jasny sposób przedstawić oraz szczegółowo zinterpretować funkcjonujące w ramach omawianej ustawy instytucje, mając na względzie potrzeby nie tylko nauki ale także praktyki, czyli: wydawców i producentów oraz samych twórców i artystów wykonawców.Publikacja skł..ada się z 15 rozdziałów opisujących zwięźle ogólne zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych (podmiot, przedmiot, treść), czasu trwania tych praw, ich przejścia, a także szeroko rozumianej ochrony tych praw i odpowiedzialności karnej za ich naruszenie.Poza tym Komentarz obejmuje tematykę szczególną prawa autorskiego m.in.: przepisy dotyczące programów komputerowych i utworów audiowizualnych, a także regulacji dotyczących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. W Komentarzu uwzględniono najnowszy dorobek judykatury i literaturę.
show less
ISBN: 9788325523190
Publisher: C. H. Beck
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Andrzej Drzewiecki
Books by Szyjewska-Bagińska Joanna
Books by Ferenc-Szydełko Ewa
Books by Gienas Krzysztof
Books by Tomczyk Sławomir
Share this Book
Need help?