logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Archiwum Emigracji. Tom 3. Libella. Galerie Lambert: szkice i wspomnienia - Mirosław Adam Supruniuk, Stefania Kossowska
Archiwum Emigracji. Tom 3. Libella. Galerie Lambert: szkice i wspomnienia
Spis treściStudia: Krzysztof Ćwikliński, "Emigracyjne dzienniki podróży -próba rekonesansu"; Wojciech Ligęza, "Metafory moralisty - o poezji Tadeusza Sulkowskiego"; Mirosław A. Supruniuk, "Kultura" w Ameryce: "Fragments" (1973-1979)"; Dobrochna Ratajczakowa, "O teatrze Bronisława Przyluskiego";... show more
Spis treściStudia: Krzysztof Ćwikliński, "Emigracyjne dzienniki podróży -próba rekonesansu"; Wojciech Ligęza, "Metafory moralisty - o poezji Tadeusza Sulkowskiego"; Mirosław A. Supruniuk, "Kultura" w Ameryce: "Fragments" (1973-1979)"; Dobrochna Ratajczakowa, "O teatrze Bronisława Przyluskiego"; Marta Mroczkowska, Bronisław Przyluski, "Pisarz na wygnaniu a styl, cz. 2"; Szkice i przyczynki: Ryszard Low, "Literatura polska w przekładach hebrajskich"; Natan Gross, "W drodze i po drodze -polskie korzenie hebrajskiego kabaretu"; Korespondencje - Dokumenty - Rozmowy: Jan Kott, "Maria Wertenstein do Kazimiery Kott - Listy z lat 1946-1949"; Jerzy Stempowski: Wacław Lewandowski, "Listy Jerzego Stempowskiego do Janiny i Wacława Kościalkowskich"; Janina Kościałkowska, "O Jerzym Stempowskim"; Wacław Zyndram-Kościałkowski, "Na śladach niespiesznego przechodnia"; Andrzej Stanisław Kowalczyk, "Z archiwum Jerzego Stempowskiego"; Jerzy Stempowski, "W szpitalu starozakonnych na Czystem"; Jerzy Stempowski, "Sytuacja moralna kontynentu"; Maja Elżbieta Cybulska, "Wyspa - uwagi do archiwów Stefanii Zahorskiej"; Czesław Miłosz, "Samotności nikt nie wybiera... - rozmowa z Anną Frajlich"; Bolesław Taborski, "Życie, praca, zadania twórcy na emigracji - rozmowa z Beatą Tarnowską"; Jerzy Giedroyc, "Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Fragment rozmowy z Mirosławom A. Supruniukiem";
show less
Format: papier
ISBN: 9788323112457
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Mirosław Adam Supruniuk
Books by Stefania Kossowska
Share this Book
Need help?