logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Archiwum Emigracji tom 9 - Mirosław Adam Supruniuk, Stefania Kossowska
Archiwum Emigracji tom 9
Chyba nikt nie ma już dzisiaj wątpliwości, że studia nad dziejami i dorobkiem emigracji polskiej po 1939 roku, we wszystkich jej aspektach politycznych i kulturotwórczych, powinny być prowadzone przede wszystkim w Polsce, gdzie istnieje naturalna potrzeba zgłębiania wiedzy przez lata zakazanej... show more
Chyba nikt nie ma już dzisiaj wątpliwości, że studia nad dziejami i dorobkiem emigracji polskiej po 1939 roku, we wszystkich jej aspektach politycznych i kulturotwórczych, powinny być prowadzone przede wszystkim w Polsce, gdzie istnieje naturalna potrzeba zgłębiania wiedzy przez lata zakazanej zapisami cenzury. Szczęśliwie, pisanie historii wychodźstwa może być już wolne od manipulacji politycznych i oceny emocjonalnej, a przede wszystkim oparte na wiarygodnych przekazach źródłowych, których znaczna część znajduje się od niedawna w Polsce. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy mieli i mają przede wszystkim krajowi archiwiści, muzealnicy i bibliotekarze, których zasługą jest odnalezienie i ocalenie wielu bezcennych dokumentów archiwalnych o wielkiej wartości historycznej. Wśród krajowych muzeów i bibliotek gromadzących dokumentację do dziejów emigracji jednym z najważniejszych (obok Biblioteki Narodowej, Ossolineum i Muzeum Literatury) jest Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
show less
Format: papier
ISBN: 9788323121237
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Mirosław Adam Supruniuk
Books by Stefania Kossowska
Share this Book
Need help?