logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Bizarro dla począt­ku­ją­cych - Krzysztof T. Dąbrowski, Dawid Kain, Kazimierz Kyrcz jr, Aleksandra Zielińska, Krzysztof Maciejewski, Rafał Kuleta, Bartosz Czartoryski, Adrian Miś­tak
Bizarro dla począt­ku­ją­cych
Bizarro — nowy gatu­nek lite­racki, który zbom­bar­duje Twój mózg i stor­pe­duje umysł. Tek­sty czer­piące z tra­dy­cji kul­to­wego kina grozy, sur­re­ali­zmu i kla­syki czar­nego humoru spod znaku Von­ne­guta wpro­wa­dzą Cię w odmienny stan świa­do­mo­ści już po prze­czy­ta­niu kilku akapitów. ... show more
Bizarro — nowy gatu­nek lite­racki, który zbom­bar­duje Twój mózg i stor­pe­duje umysł. Tek­sty czer­piące z tra­dy­cji kul­to­wego kina grozy, sur­re­ali­zmu i kla­syki czar­nego humoru spod znaku Von­ne­guta wpro­wa­dzą Cię w odmienny stan świa­do­mo­ści już po prze­czy­ta­niu kilku akapitów.

Zawarte w tej anto­lo­gii opo­wia­da­nia są jazdą po ban­dzie lite­rac­kich kon­wen­cji i poka­za­niem środ­ko­wego palca nie­do­wiar­kom: baśń, splat­ter­punk, diler­skie fan­tasy, auto­ero­tyczne science-fiction, shorty o para­no­ikach, awan­garda, gro­te­ska i porno-horror.

Naj­bar­dziej popa­prani twórcy w Pol­sce zapra­szają do kró­le­stwa bizarro-fiction. Czy­taj albo zgiń!  

źródło opisu: Grabarz Polski, 2011
źródło okładki: Zdjęcie autorskie
show less
Format: papier
Publisher: Grabarz Polski
Pages no: 192
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Kazimierz Kyrcz jr
Books by Dawid Kain
Books by Aleksandra Zielińska
Books by Krzysztof T. Dąbrowski
Books by Krzysztof Maciejewski
Books by Rafał Kuleta
Books by Bartosz Czartoryski
Books by Adrian Miś­tak
On shelves
Share this Book
Need help?