logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Dokumentacja pracownicza 2011 ? wzory z komentarzem (z suplementem elektronicznym) - Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka Szmoń
Dokumentacja pracownicza 2011 ? wzory z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Nie wiesz, co się zmieniło na rok 2011 ? my sprawdziliśmy to za Ciebie! Jedyna na rynku tak kompleksowa dokumentacja wszystkich spraw kadrowych. Prawie 300 wzorów do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy: od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę... show more
Nie wiesz, co się zmieniło na rok 2011 ? my sprawdziliśmy to za Ciebie! Jedyna na rynku tak kompleksowa dokumentacja wszystkich spraw kadrowych. Prawie 300 wzorów do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy: od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych, najróżniejszych spraw pracowniczych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne. Każdy wzór opatrzony przystępnym komentarzem. VII wydanie zostało.. zaktualizowane i poszerzone o nowe dokumenty m.in. w zakresie zmian w wymiarze czasu pracy, zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych (nowe wzory i szczegółowe instruktaże), wypadków, umów zlecenia i o dzieło, zatrudniania kierowców, rozliczania młodocianych. Polecamy także nowy dział pt. Samochód w firmie, a w nim m.in. Regulamin korzystania z samochodu służbowego, umowy nt. używania samochodów prywatnych, itp. Uwaga! Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapisu, wydruku itp. Unikatowa pozycja, która w sposób tak wyczerpujący prezentuje i omawia pełną dokumentację pracowniczą (36 rozdziałów): 1. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2. Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę 3. Akta osobowe 4. Dane osobowe 5. Dokumentowanie podjęcia pracy przed zatrudnieniem 6. Dokumenty dla celów ubezpieczenia i podatku dochodowego 7. Zawiadomienie osób trzecich 8. Pracodawca a wojsko 9. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę 10. Umowy o zakazie konkurencji 11. Zmiany w umowach o pracę 12. Dokumenty związane z dopuszczeniem pracownika do pracy 13. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy 14. Telepraca 15. Wynagrodzenia 16. Nagrody i premie 17. Odprawy 18. Podnoszenie kwalifikacji 19. Odpowiedzialność porządkowa 20. Odpowiedzialność materialna 21. Pracownica w ciąży 22. Uprawnienia związane z rodzicielstwem 23. Urlopy wypoczynkowe i urlopy bezpłatne 24. Czas pracy 25. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej 26. Wypadki 27. Choroby zawodowe 28. Rozwiązanie stosunku pracy 29. Świadectwo pracy 30. Proces w sprawach ze stosunku pracy 31. Umowy cywilnoprawne 32. Praktyki absolwenckie 33. Podróże służbowe 34. Samochód w firmie 35. Kierowca w firmie 36. Fundusz szkoleniowy Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.
show less
ISBN: 9788374267182
Publisher: ODDK
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Renata Mroczkowska
Books by Patrycja Potocka-Szmoń
Share this Book
Need help?