logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Dmitry-Glukhovsky
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-12-23 14:51
Zaczynał rozumieć, że niektóre zagadki są piękne dlatego, że nie mają rozwiązania, i że są pytania, na które lepiej nie znać odpowiedzi. (s. 511)
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-12-23 14:07
Na pewnym etapie, jeśli zabrnąłeś na swej drodze wystarczająco daleko, twoje życie tak bardzo zmieni się w fabułę, że zaczną ci się przytrafiać dziwne rzeczy, niewytłumaczalne z punktu widzenia nagiego racjonalizmu, bądź twojej teorii przypadkowych zdarzeń. Za to bardzo dobrze wpisywać się będą w logikę linii fabularnej, w którą teraz zmieniło się twoje życie. Myślę, że przeznaczenie nie istnieje sobie ot tak, trzeba do niego dojść, i jeśli wydarzenia w twoim życiu zaczną się układać w fabułę, to może cię to zabrać tak daleko... Najciekawsze, że człowiek może sam nawet nie podejrzewać, że to się z nim dzieje, albo widzieć wydarzenia w istocie nieprawdziwie, próbować systematyzować je zgodnie ze swoim światopoglądem. Ale przeznaczenie ma własną logikę" (s. 326-7)
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-12-23 12:55
Rozwal swój zegarek, a zobaczysz, w co przeobrazi się czas, to bardzo interesujące.Zmieni się nie do poznania. Przestanie być rozdrobniony, rozbity na kawałki, godziny, minuty, sekundy. Czas jest jak rtęć: rozdrobni się go, a on znowu się zrośnie, znowu stanie się niepodzielną całością. (s.144)
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-12-23 12:46
Żeby zakończyć wyprawę trzeba po prostu przestać iść (s. 297)
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-12-23 11:20
Stado szanuje siłę, a nie logiczne argumenty. (s. 167)
More posts
Your Dashboard view:
Need help?