logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Gabriel
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2017-09-09 09:29
Był jeszcze zbyt młody, aby wiedzieć, że pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, i że dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-08-23 16:58
Mamy już niepodległość, panie generale, więc teraz proszę nam powiedzieć, co z nią zrobimy.
Like Reblog Comment
quote 2015-07-13 04:55
“Don't wait too long. Life takes unexpected turns, and we don't always have the time we think we have.”
Gabriel's Rapture - Sylvain Reynard

― Sylvain Reynard, Gabriel's Rapture

(Gabriel's Inferno series book #2)

Like Reblog Comment
quote 2015-05-26 11:33
“When I love, I love hard. You’re stuck with me for good."
The Fireman Who Loved Me - Jennifer Bernard

~~ The Fireman Who Loved Me, by Jennifer Bernard

(The Bachelor Fireman of San Gabriel, Book # 1)

Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2014-10-20 13:18
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
Kafka on the Shore - Philip Gabriel,Haruki Murakami

- Miss Saeki; Kafka on the Shore

More posts
Your Dashboard view:
Need help?