logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Posiadam
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-05-11 19:59
Może miłość nie istnieje, a może jest zawarta w szacunku do drugiego człowieka.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-05-08 10:01
Jeśli ktoś nie przyjmuje twojej ofiary, to nie znaczy, że do niej nie doszło.
Like Reblog Comment
quote 2020-05-02 15:03
Każda prawdziwa wiara jest nieomylna, dokonuje tego, co osoba ją wyznająca ma nadzieję znaleźć w niej, ale nie dostrzega najmniejszej podpory dla dowodu obiektywnej prawdy. Tu rozchodzą się drogi ludzi; jeśli pragniesz dążyć do spokoju duszy i szczęścia - wierz; jeśli pragniesz być adeptem prawdy - dociekaj.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-03-15 19:46
Urbanizacja, a także rozrastanie się slamsów oraz ferm zwierzęcych zapoczątkował epidemie. Tak jak cholera skorzystała z rewolucji przemysłowej, tak jej potomkowie zaczęli czerpać korzyść z efektów ubocznych industrializacji, czyli że zmian klimatycznych wywołanych przez nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze uwalnianego w efekcie spalania paliw kopalnych od setek lat.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-15 11:24
Silne przekonania łatwo rodzą fanatyzm; sceptycyzm albo brak przekonań łatwo rodzą paraliż umysłowy i moralny.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?