logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Posiadam
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-03-15 19:46
Urbanizacja, a także rozrastanie się slamsów oraz ferm zwierzęcych zapoczątkował epidemie. Tak jak cholera skorzystała z rewolucji przemysłowej, tak jej potomkowie zaczęli czerpać korzyść z efektów ubocznych industrializacji, czyli że zmian klimatycznych wywołanych przez nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze uwalnianego w efekcie spalania paliw kopalnych od setek lat.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-15 11:24
Silne przekonania łatwo rodzą fanatyzm; sceptycyzm albo brak przekonań łatwo rodzą paraliż umysłowy i moralny.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-12 12:15
Polityk populista to ten, który nie tylko w tym czy innym idiomie powtarza hasło "dajcie mi władzę, a ja was urządzę", ale także ten, którego jedyne zainteresowanie polega na tym, by się wsłuchiwać w najbardziej prostackie i najmniej rozumem podbudowane marzenia tak zwanego ludu i pokazywać, że się z tymi marzeniami utożsamia, nie myśląc o tym, co jest możliwe i co jest realnym interesem społeczeństwa i państwa. Obiecuje więc wszystko, o czym, jak sądzi, masy ludzi marzą.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-12 12:14
To prawda, że demokracja zawsze nosi w sobie korupcję, ale korupcja, którą rządzi tyrania, jest o wiele gorsza.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-01-20 21:24
Chrześcijaństwo, które milcząco przyjmuje, że Bóg to narzędzie służące nam do ochrony jakiejś sprawy, doktryny, ideologii czy partii politycznej, to zamaskowana bezbożność.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?