logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: historia
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-11-20 16:00
Gdy istnieje wolność polityczna, zasadza się ona na wspólnym działaniu wielu, którzy zmierzają do utworzenia wspólnoty charakteryzującej się poziomym podziałem władzy i poszerzeniem swobód obywatelskich.
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-11-19 16:51
Heidegger [...] udowodnił, że współczesne połączenie wiedzy i postępu technicznego doprowadziło do nieodwracalnie wyobcowania człowieka w świecie.
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-10-20 05:21
Świat jest jednak pełen trupów i tylko z powodu niektórych podnosi się wrzawę.
Like Reblog Comment
review 2018-06-04 17:14
Rzetelnie i na temat
Lepanto 1571. Różańcowe zwycięstwo - Marcin Pielesz

Autor sprawnie zarysowuje historyczne tło wielkiej bitwy pod Lepanto, analizuje armie obu stron i dośćrzetelnie przedstawia samą bitwę. Daleko mu go gloryfikacji któejkolwiek ze stron i trzeźwo ocenia skutki. Ostatni rozdział dotyczy "różańcowej" otoczki i samej historii tej modlitwy. Całość napisana sprawnie, z niezłą bibliografią. Dla zainteresowanych historią pozycja w sam raz.

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-05-24 13:00
Franco był niezmiernie hojny, jeśli chodzi o przywracanie Kościołowi przywilejów oraz jego bogactw, a także zwierzchnictwa dziedzinie edukacji, spodziewał się jednak rewanżu, że duchowieństwo będzie dosłownie jeszcze jednym ramieniem państwa. Po przywróceniu władzy Kościoła nad szkołami podstawowymi frankistowski minister edukacji zrobił czystkę wśród tysięcy nauczycieli i setek wykładowców i profesorów uniwersyteckich, co do których uważano, że ulegli wypływom masońskim, żydowskim bądź marksistowskim.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?