logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: cień
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2018-03-25 09:43
Prezenty się robi dla przyjemności osoby ofiarującej, nie z powodu osoby otrzymującej.
Like Reblog Comment
quote 2018-03-24 08:30
Nie mieściło mi się w głowie, że śmierć może być obok mnie, mieć ludzką twarz i serce zatrute nienawiścią, że może być ubrana w mundur lub płaszcz gabardynowy, stać w kolejce do kina, śmiać się w barach, lub prowadzić rano dzieci na spacer do parku (...).
Like Reblog Comment
quote 2017-06-16 14:37
Istniejemy póki ktoś nas pamięta.
Like Reblog Comment
quote 2017-06-16 14:34
Ludzie są gotowi wierzyć we wszystko, tylko nie w prawdę
Like Reblog Comment
quote 2017-06-12 08:25
Czytać to bardziej żyć , to żyć intensywniej".
More posts
Your Dashboard view:
Need help?