logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: definicje
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2013-08-19 21:17
Czym jest dobro? Na pytanie to odpowiadam mianowicie, iż dobry jest dobry i że to jest cała odpowiedź. Na pytanie zaś, jak zdefiniować pojecie »dobry«, odpowiadam, że pojęcia tego zdefiniować nie można: oto wszystko, co w tej sprawie mam do powiedzenia.

George Edward Moore (Moore 1919, s. 6)

More posts
Your Dashboard view:
Need help?