logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: eseje-i-felietony-o-ksiazkach-literaturze-i-wszy
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2019-06-07 13:13
Adam Zagajewski - "Substancja nieuporządkowana"
Substancja nieuporządkowana - Adam Zagajewski

Gdybyż to jeszcze przeczytali ci, co przeczytać powinni! Nie wierzę w to bo też i takie czytanie byłoby, paradoksalnie, zaprzeczeniem wielu stawianych tu tez.
Szkoda.

More posts
Your Dashboard view:
Need help?