logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: przed-2014
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
review 2022-03-15 09:58
Tego było mi brak
Szósta klepka - Małgorzata Musierowicz

...i nie chodzi mi o szóstą klepkę.

 

Szalone rodzinki będą zawsze u mnie na topie!

Like Reblog Comment
review 2021-12-01 22:00
Recepta
Małomówny i rodzina - Małgorzata Musierowicz

Witamina M (jak Musierowicz) nawet po latach ma silne działanie krzepiące. Historia, choć prosta i niewymagająca, wiele zyskuje na jedynym w swoim rodzaju, przewrotnym humorze.

 

Teraz tylko jak namówić córkę, żeby to przeczytała...

More posts
Your Dashboard view:
Need help?