logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z wprowadzeniem - Ewa Góra
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z wprowadzeniem
by: (author)
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, póz. 1661), obowiązująca od dnia 28 listopada 2003 r, jest nowością w polskim ustawodawstwie. Określa zarówno zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny... show more
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, póz. 1661), obowiązująca od dnia 28 listopada 2003 r, jest nowością w polskim ustawodawstwie. Określa zarówno zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary mające formę przestępstw lub przestępstw skarbowych, jak i zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności. Opracowanie w części pierwszej omawia najważniejsze zagadnie..nia zawarte w ustawie, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa popełnione przez osoby fizyczne, wynikające z odrębnych przepisów. Drugą część książki stanowi tekst ustawy, w którym kolejnym artykułom nadano tytuły charakteryzujące ich treść, a ponadto uzupełniono odpowiednimi cytatami z aktów prawnych, do których odsyła ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
show less
ISBN: 9788371879258
Publisher: data wydania: 2004
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Ewa Góra
Share this Book
Need help?