logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Weekly Shonen Jump Vol. 191: 9/21/2015 - Kazue Kato, Yuki Tabata, Tite Kubo, Kohei Horikoshi, Katsura Hoshino, Naoshi Komi, Eiichiro Oda, ONE, Yûsuke Murata, Takaya Kagami, Yamato Yamamoto, Daisuke Furuya, Yuto Tsukuda, Shun Saeki, Mitsutoshi Shimabukuro, Daisuke Ashihara, Haruto Ikezawa, Shun Numa, Toshiaki Iwas
Weekly Shonen Jump Vol. 191: 9/21/2015
by: (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author) (author)
Huge issue this week! Thirteen series and 315 pages huge! Includes the first chapter of a two-part Bakuman. prequel! Plus the new JUMP START, Samon the Summoner! And a chapter of Yu-Gi-Oh! ARC-V! And Mononofu! And Psyren! And the rest!
Huge issue this week! Thirteen series and 315 pages huge! Includes the first chapter of a two-part Bakuman. prequel! Plus the new JUMP START, Samon the Summoner! And a chapter of Yu-Gi-Oh! ARC-V! And Mononofu! And Psyren! And the rest!
show less
Format: Kindle Edition
ASIN: B015JWLS7W
Publisher: Viz
Edition language: English
Bookstores:
Books by Daisuke Ashihara
Books by Takaya Kagami
Books by Shun Saeki
Books by Shun Saeki
Books by Haruto Ikezawa
Books by Haruto Ikezawa
Books by Yamato Yamamoto
Books by Yamato Yamamoto
Books by Kazuki Takahashi
Books by Kazuki Takahashi
Books by Yuto Tsukuda
Books by Yuto Tsukuda
Books by Takaya Kagami
Books by Daisuke Ashihara
Books by Daisuke Furuya
Books by Daisuke Furuya
Books by Yuki Tabata
Books by Yuki Tabata
Books by Kohei Horikoshi
Books by Kohei Horikoshi
Books by Shun Numa
Books by Shun Numa
Books by STUDIO DICE
Books by STUDIO DICE
Books by Toshiaki Iwashiro
Books by Tite Kubo
Books by Music Minus One
Books by Music Minus One
Books by Eiichiro Oda
Books by Eiichiro Oda
Books by Katsura Hoshino
Books by Katsura Hoshino
Books by Yusuke Murata
Books by Yusuke Murata
Books by Naoshi Komi
Books by Naoshi Komi
Books by Tite Kubo
Books by Toshiaki Iwashiro
Books by Mitsutoshi Shimabukuro
Books by Mitsutoshi Shimabukuro
Books by Kazue Kato
Books by Kazue Kato
Books by Masahiro Hikokubo
Books by Masahiro Hikokubo
Books by Shin Yoshida
Books by Shin Yoshida
Books by Naohito Miyoshi
Books by Naohito Miyoshi
Share this Book
Need help?