logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria - Dariusz Czaja, Agnieszka Wolny-Hamkało, Justyna Chmielewska, Roma Sendyka, Monika Sznajderman, Magdalena Zych, Adam Wodnicki, Małgorzata Czapiga, Paweł Próchniak, Łukasz Baksik
Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria
Książka jest zbiorem esejów mieszczących się w pojemnej formule: antropologia przestrzeni. Wspólnym dla autorów punktem wyjścia była, dobrze obecna w humanistycznym dyskursie, kategoria nie-miejsca.W rozumieniu Marca Augé odnosi się ona do tych miejsc, które są antytezą przestrzeni domowej i... show more
Książka jest zbiorem esejów mieszczących się w pojemnej formule: antropologia przestrzeni. Wspólnym dla autorów punktem wyjścia była, dobrze obecna w humanistycznym dyskursie, kategoria nie-miejsca.W rozumieniu Marca Augé odnosi się ona do tych miejsc, które są antytezą przestrzeni domowej i oswojonej; to światy bez pamięci, bez imienia i bez historii, punkty tranzytowe i ziemie niczyje. Według francuskiego etnologa, nie-miejsca stały się wyrazistym emblematem i miarą naszej współczesności. Autorzy prezentowanych tekstów poddają wspomnianą kategorię znaczącej redefinicji: rozumiana jest ona nie tyle jako pojęcie obciążone negatywną treścią, ile raczej jako użyteczny instrument poznania, jako poszerzająca spojrzenie metafora, a czasem jako wielowartościowy symbol. Opisywane w książce inne przestrzenie oraz inne miejsca wymykają się ścisłym, zwłaszcza pejoratywnym, kwalifikacjom. Przywoływane w interpretacjach nie-miejsca przedstawiane są w całej ich wieloznaczności, bogactwie i skomplikowaniu. Poszczególne teksty rozumiane są jako poręczne m a p y, z którymi podróżować można po nieznanych (albo słabo znanych) realnych t e r y t o r i a c h. Autorzy szukają nie-miejsc w miejskiej zabudowie, wyprawiają się na przedmieścia i peryferie, odsłaniają drugie dno znajomych miejsc podróżnych, wchodzą na nieużytki, ruiny, ziemie niczyje, odnajdując w nich bogate pokłady znaczeń, wreszcie, śledzą różne formy żydowskiej (nie)obecności w powojennych topografiach. Tom ma charakter interdyscyplinarny, jego autorami są antropolodzy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i filmoznawcy.  

źródło opisu: Czarne, 2013
źródło okładki: czarne.com.pl
show less
Format: paperback
ISBN: 9788375366624
Publisher: Czarne
Pages no: 360
Edition language: Polski
Category:
Essays
Bookstores:
Books by Agnieszka Wolny-Hamkało
Books by Dariusz Czaja
Books by Justyna Chmielewska
Books by Roma Sendyka
Books by Monika Sznajderman
Books by Magdalena Zych
Books by Adam Wodnicki
Books by Małgorzata Czapiga
Books by Paweł Próchniak
Books by Łukasz Baksik
On shelves
Share this Book
Need help?