logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Kanczendżonga
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-20 08:40
Knaczendżonga widziana z Dardżylingu (Dardżyling 2009 r.)
Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach - William Dalrymple

"- Gdy wędrujesz po górach, twój umysł staje się czysty - powiedział. - Znikają wszelkie troski."

More posts
Your Dashboard view:
Need help?