logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: svenska
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2018-04-29 20:19
Svenska fantastikdagen

Idag, 29 april, firas svenska fantastikdagen. Tydligen ska man fira genom att lägga ut ett foto på några svenska fantasyböcker. Tyvärr bor jag i kappsäck just nu, så jag kunde inte hitta så många, men här finns ett par stycken. Ok, jag erkänner att jag fuskar lite, en av böckerna är faktiskt norsk, men i svensk översättning, så jag tycker att det kan räknas.

Like Reblog Comment
show activity (+)
url 2016-08-01 18:10
Ärans och hjältarnas språk

Article about the Swedish language (in Swedish).

 

Svenska språket har försvunnit – och språkvetarnas tal om utveckling gör mig bara mer fundersam.

 

Läs mer här.

Source: www.dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-arans-och-hjaltarnas-sprak
Like Reblog Comment
show activity (+)
url 2016-07-23 20:58
Svenska språket är en konstruktion

Article about the Swedish language.

 

I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll.

 

Utbredningen

 

Läs mer här.

 

 

Source: www.gp.se/nyheter/debatt/svenska-spr%C3%A5ket-%C3%A4r-en-konstruktion-1.3500585
More posts
Your Dashboard view:
Need help?