logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: cyfrowa-biblioteka
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
video 2013-06-20 14:46

Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2013-06-20 11:38
Cyfrowa Biblioteka Narodowa

 

Naprawdę warto tam zajrzeć. Zbiór jest ogromny.

 

  • reprodukcje cyfrowe zbiorów podstawowych BN, udostępniane w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, Bibliotece Europejskiej oraz portalu Europeana
  • czasopisma elektroniczne w wersji online
  • udostępniane na terenie BN faktograficzne i bibliograficzne bazy danych
  • publikacje BN, dostępne również w formie elektronicznej
  • wystawy wirtualne prezentujące zbiory BN

 

http://vimeo.com/68682143

 

http://www.polona.pl/

More posts
Your Dashboard view:
Need help?