logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: lasa
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
url 2017-10-31 12:28
En läsande hjärna formas i tidig ålder

Är det någon gång i livet du bör läsa böcker är det mellan sex och tio års ålder. Då är hjärnan som mest formbar. Men hjärnans språkliga funktioner kan utvecklas ända in i pensionsåldern.

Source: www.dn.se/kultur-noje/en-lasande-hjarna-formas-i-tidig-alder
Like Reblog Comment
url 2017-08-27 12:04
Läs böcker och må bra!

Det finns en stor oro över barns, särskilt pojkars läsning, men hur står det till med vuxna läsare? Bokförsäljningen och bibliotekens siffror tyder på att vuxna läser mindre än förr.

 

Böcker

Source: svenska.yle.fi/artikel/2017/08/27/las-bocker-och-ma-bra
More posts
Your Dashboard view:
Need help?