logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: -ludzie
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2016-12-26 16:08
Ból, nawet ból z rozpaczy, zwiastujący "uszkodzenie duszy", ma sens tylko przez pierwszych kilka godzin. Później staję się mutantem, pomyłką natury, artefaktem, czymś zbędnym, traci sens. Sens nadają mu ludzie, którzy bohatersko go znoszą. Ale samo cierpienie nie ma w sobie sensu. Za dużo go w życiu widziałem, żeby mieć co do tego jakieś wątpliwości - Jan Dobrogowski.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-08-05 06:05
Mądrość to cnota starości, a przychodzi, jak się wydaje, jedynie do tych, którzy w młodości nie byli ani mądrzy , ani rozsądni.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-07-26 17:08
Można wprawdzie powiedzieć, że żywe człowieczeństwo pojedynczego człowieka zanika w miarę tego, jak rezygnuje on z myślenia i zawierza rezultatom, jakimś znanym, czy nawet nieznanym prawdom, po czym rozgrywa je, jakby to były monety, którymi można spłacić wszelkie doświadczenia.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2013-05-19 19:34
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.

Andrzej Sapkowski 

More posts
Your Dashboard view:
Need help?