logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Kindle-First
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-12-17 04:28
The Philosopher's Flight
The Philosopher's Flight - Tom Miller

Ok, I admit, I look for opportunities to relive the excitement of reading that first Harry Potter book, and I was already a grownup when I read it. This title seems deliberately designed to evoke that image, so yes, I wanted to love it before I read the first page. And, I did love it, for the most part. The premise is terrific, especially since, unlike Potter's world, even I could master Sigilry if I just put enough effort into it. Yay, I can fly, finally! Miller gives us an alternative history, one where magic (empirical philosophy) is used to fight wars, and to get us places in a hurry. I enjoyed most of the characters, but because there was so much groundwork to cover, I didn't feel like they were developed thoroughly enough. Many were described in broad strokes and Miller left you to fill in their stereotypical traits. I remember when Harry Potter came out and some people disparaged it, saying that Rowling just described English boarding school in clever terms for people who knew nothing about it; I felt a little like that reading this book, as Miller tries to parallel US history and current events, rather than create an entirely new world. I will say that I am wary these days when a "women can do anything" idea is taken to such an extreme that it seems incredible (note the genre, fantasy), and even heavy-handed. Trying not to end the year on a cynical note, but all of this reverse engineering of reality seems a bit like pandering to me. There are some very clever concepts here, so I wouldn't count this series out. I'll be interested to see what's planned for the next installment.

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-12-17 01:55
Murder at the Book Group
Murder at the Book Group - Maggie King

The group was created for two reasons, to have a group of people who like cozy mysteries and who also are trying to write their own cozy mysteries, with some success. One of the members has already written some cozy mysteries that have been published, but she has a history, including being married to her friend's ex-husband. When she dies after drinking her tea, her friend notices a scent of bitter almonds. She looks into who would kill her friend and why.

 

I just reached a point where I felt that the book just went on too long. I usually don't have trouble reading books with many pages, but this one seemed to be longer than I was able to tolerate and was glad when I was finished. 

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-12-17 01:13
Holidays Can Be Murder
Holidays Can Be Murder - Janet Sailor,Connie Shelton

Charlie and her husband are getting ready for Christmas. They are going to help their new transplant neighbors create luminaries and her mother-in-law is coming for Christmas. After her mother arrives, her neighbor's mother-in-law comes to town also. Soon after she mentions that she will be moving to the area permanently, she is found murdered in her son's home. The first suspect is the daughter-in-law. Charlie, part-owner of a detective agency, helps to search for the true murderer. 

 

The story was short and interesting. I have found and marked several other books with this protagonist to-be-read. I will have to go back to the beginning as this was just filling the Holiday reads for me, but it was fun, so I am interested to see if they stay the same. 

Like Reblog Comment
text 2018-12-16 18:25
Drobna AKTUALIZACJA oprogramowania czytników Kindle – FIRMWARE 5.10.2

Ostatnia wersja oprogramowania wewnętrznego czytników Kindle przechodzi zadziwiające metamorfozy. Kolejne wersje to pojawiają się, to znikają, nie przynosząc widocznych zmian. Według informacji pojawiających się w się, były w niej kłopoty z wypożyczaniem książek. Również obecna wersja 5.10.2 nie zamyka chyba problemu, ponieważ na oficjalnej stronie wsparcia technicznego, nie udostępniono najnowszej wersji dla czytników Kindle Paperwhite 3. W opisie podano, że polepszono wydajność. Mnie to cieszy, ponieważ po instalacji wersji 5.10.1.3, mój Kindle Paperwhite 4 lekko zwolnił. W bieżącej wersji nie widzę wielkiego skoku wydajności, ale może faktycznie jest lepiej...

 

Firmware w wersji 5.10.2 poprawia wydajność czytników Kindle

 

Podobnie, jak poprzednio, oprogramowanie udostępniono dla nowszych wersji czytników Kindle. Wspomniany Paperwhite 3 i pierwszy Oasis „cofnięto” do wersji 5.9.7 (choć miały już 5.10.1.1). Jeśli wszystko działa, nie ma potrzeby aktualizowania czytnika. Jeśli jednak ktoś chce to zrobić, przypominam poniżej poradnik na temat aktualizacji.

 

Jak zaktualizować firmware w Kindle?

Oprogramowanie wewnętrzne czytnika powinno się zaktualizować automagicznie, jeśli urządzenie jest podłączone do internetu (OTA). Czasami trwa to dość długo, zanim pojawi się na urządzeniach używanych w Polsce. Można więc wybrać opcję samodzielnej aktualizacji przy użyciu pliku pobranego z Amazonu (ok. 230-270 MB). Odpowiednie aktualizacje dostępne są w poniżej podanych lokalizacjach. Trzeba je pobrać z odsyłacza opisanego jako “Software-Update 5.10.2 herunterladen”:

 

Czytnik z naładowaną do pełna baterią należy podłączyć do komputera przez kabel USB. Kindle powinien być widoczny jako zewnętrzny dysk. Pobrany wcześniej plik aktualizacyjny umieszczamy w katalogu głównym czytnika i wysuwamy go bezpiecznie, następnie odłączamy kabel.

 

Pozostaje otwarcie z głównego ekranu menu w prawym górnym rogu ekranu i wybranie opcji Settings. Tam należy ponownie wejść do menu i wskazać „Update Your Kindle”. Po kilku minutach czytnik powinien się zrestartować z nową wersją oprogramowania wewnętrznego.

 

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2018-12-16 15:37
Review: "Christmas Angel" (The Christmas Angel, #1) by Eli Easton
Christmas Angel - Eli Easton

 

~ 4 stars ~

 

More posts
Your Dashboard view:
Need help?